Filter options

Records  1 - 50 Of 69 Page 1 of 2
Ticker Beta Ern Qtrly Grth 50D Avg Chg 200D Avg Chg 52W High Chg 52W Low Chg Recomm Avg Volume Price Change Volume
BAC 1.39 -12.20% -12.00% -26.00% -38.00% 2.00% 2.30 50.93M 31.13 -2.29% 44,585,142
CS 1.55 - -14.00% -35.00% -49.00% 3.00% 3.70 15.36M 5.67 -2.07% 17,257,826
UBS 1.15 17.10% -6.00% -9.00% -25.00% 12.00% 1.50 4.04M 16.22 -0.92% 3,508,976
BBVA 1.95 1.70% -9.00% -23.00% -38.00% 6.00% 1.00 2.88M 4.52 -1.09% 3,459,507
BAC-PL 1.39 -12.20% -1.00% 1.00% -7.00% 4.00% - 11.04K 1,438.50 0.28% 3,688
SVNLF 0.82 - -12.00% -19.00% -33.00% - - 8.21K 8.49 -2.58% 2,849
NABZY 0.91 153.30% -13.00% -12.00% -28.00% 7.00% 1.00 188.81K 9.38 -2.11% 105,614
EFGXY 0.99 23.40% - - -3.00% 8.00% - 1 7.33 0.00% 100
CMWAY 0.73 20.60% -13.00% -15.00% -25.00% 5.00% - 41.22K 62.00 -2.78% 34,633
CBAUF 0.73 20.60% -9.00% -10.00% -20.00% 8.00% - 856 64.42 0.00% 123
BMO 1.15 265.00% -8.00% -12.00% -22.00% 3.00% 1.60 722.23K 96.17 -0.19% 587,657
BCS 1.45 199.30% -4.00% -21.00% -38.00% 7.00% 3.00 8.78M 7.60 -1.55% 5,485,881
TD 0.86 3.10% -9.00% -12.00% -24.00% 4.00% 2.80 2.57M 65.58 -0.27% 1,634,645
RY 0.78 5.90% -4.00% -8.00% -19.00% 3.00% 2.50 0.98M 96.82 -0.88% 976,423
CM 1.00 -7.80% -10.00% -17.00% -27.00% 2.00% 2.20 0.99M 48.54 0.00% 974,911
SAN 1.68 58.10% -6.00% -17.00% -30.00% 5.00% 3.00 6.54M 2.80 -1.75% 4,026,973
EWBC 1.58 15.90% -9.00% -18.00% -31.00% 5.00% 1.70 0.97M 64.80 -2.45% 1,158,652
BNS 0.86 12.80% -8.00% -12.00% -21.00% 2.00% 3.00 1.65M 59.21 -0.57% 3,938,180
BACHY - 7.00% 2.00% 6.00% -5.00% 17.00% - 68.78K 9.92 -0.25% 74,203
NTIOF 1.08 22.50% -8.00% -15.00% -25.00% 2.00% - 6.72K 65.68 0.37% 4,623
CICHY 0.61 6.80% -6.00% -6.00% -17.00% 5.00% - 121.90K 13.37 0.68% 110,902
C 1.67 -45.80% -8.00% -24.00% -38.00% 2.00% 2.40 24.82M 45.99 -2.36% 20,490,585
JPM 1.09 -42.10% -8.00% -23.00% -35.00% 2.00% 2.40 14.31M 112.61 -2.33% 14,974,538
WFC 1.15 86.00% -9.00% -20.00% -35.00% 7.00% 2.00 25.55M 39.17 -1.36% 15,124,552
WFC-PO 1.36 - -1.00% -1.00% -3.00% 2.00% - 35.05K 25.28 0.00% 22,330
C-PJ 1.67 -45.80% - 1.00% -3.00% 4.00% - 58.82K 28.42 -0.25% 55,575
BNDSY 1.38 - -9.00% -8.00% -29.00% 25.00% - 261 1.47 -11.44% 7,345
BNDSF 1.38 - 1.00% 8.00% -23.00% 43.00% - 10.38K 0.84 0.00% 1,000
BAC-PE 1.39 -12.20% -1.00% 1.00% -2.00% 6.00% - 12.57K 25.54 0.08% 12,367
WFC-PR 1.15 86.00% - - -3.00% 5.00% - 52.90K 28.67 0.00% 29,886
SMFG 0.94 3.00% -2.00% -12.00% -24.00% 4.00% 3.00 3.32M 5.90 -1.01% 2,469,120
WFC-PL 1.15 86.00% -2.00% 2.00% -4.00% 12.00% - 7.09K 1,487.00 -0.07% 5,901
SMFNF 0.94 3.00% -3.00% -12.00% -24.00% - - 2.55K 29.29 0.00% 16,816
FANDY 0.72 41.00% -9.00% -4.00% -27.00% 14.00% - 87 38.46 -9.51% 200
ING 2.04 29.70% -3.00% -22.00% -38.00% 11.00% 2.00 6.33M 9.92 -2.46% 4,602,743
HSBC 0.58 -24.20% 2.00% 3.00% -15.00% 34.00% 1.00 3.22M 32.67 -2.16% 2,963,704
HBCYF 0.58 -24.20% 3.00% 4.00% -15.00% 35.00% - 9.99K 6.57 -1.83% 2,729
NAUBF 0.91 153.30% -13.00% -10.00% -21.00% 10.00% - 1.79K 19.23 0.00% 531
IDCBY 0.53 10.60% 1.00% 2.00% -8.00% 14.00% - 95K 11.76 -1.34% 72,900
IDCBF 0.53 10.60% - 1.00% -11.00% 12.00% - 17.18K 0.58 0.00% 40,000
BML-PG 1.39 -12.20% 3.00% 8.00% -1.00% 24.00% - 15.97K 24.25 1.89% 11,921
BCMXY - 6.30% 4.00% 9.00% -1.00% 24.00% - 114 17.47 0.00% 45
ACGBY 0.56 7.40% 1.00% 5.00% -6.00% 18.00% - 34.33K 9.46 -0.32% 43,475
BACHF - 7.00% 4.00% 9.00% - 21.00% - 109.62K 0.41 0.00% 5
ACGBF 0.56 7.40% 1.00% 4.00% -7.00% 17.00% - 17.33K 0.37 0.00% 885
BML-PL 1.39 -12.20% - 1.00% -2.00% 6.00% - 14.08K 25.48 -0.12% 13,000
BML-PH 1.39 -12.20% 2.00% 6.00% -1.00% 21.00% - 25.40K 23.82 0.08% 21,102
SCBFF 1.20 7.70% 4.00% 13.00% -7.00% 40.00% - 12.97K 7.55 -4.67% 7,000
BCLYF 1.45 199.30% -4.00% -21.00% -39.00% 6.00% - 290.85K 1.85 -1.53% 961
MBFJF 0.93 - -3.00% -6.00% -20.00% 6.00% - 39.45K 5.47 0.00% 104,800